Statut Prawny

Dom Pomocy Społecznej w Klisinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głubczyckiego. Placówka opiera swą działalność na Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Zadaniem Domu (Zespołu) jest świadczenie całodobowej opieki dla swoich mieszkańców. W skład Domu przed dniem 01 marca 2011 roku wchodziły filie w Boboluszkach, Branicach i Radynii.

Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach,  Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach.


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013


Liczba odsłon: 9