Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw

  1. Dyrektor przyjmuje interesantów w … w godzinach 10:00-11:00
  2. Kierownicy działów, pracownicy samodzielnych stanowisk oraz inni upoważnieni pracownicy przyjmują interesantów każdego dnia pracy administracji Domu Pomocy Społecznej.
  3. Skargi i wnioski wpływające w formie pisemnej, telegraficznej lub wniesione ustnie do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013


Liczba odsłon: 9