Plany postępowań o udzielenie zamówień

AKTUALIZACJA 17.04.2020r. – PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEN W 2020r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2020R.

AKTUALIZACJA – Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 28.08.2019r.

AKTUALIZACJA 19.08.2019R. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019R.

AKTUALIZACJA 22.07.2019r. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.

AKTUALIZACJA 12.07.2019 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019

AKTUALIZACJA 05.07.2019 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ Aktualizacja 14.06.2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W 2019R. – (AKTUALIZACJA 30.05.2019R.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 R. – (AKTUALIZACJA 07.05.2019R.)

AKTUALIZACJA 26.04.2019 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019R. – aktualizacja 01.04.2019R.

PALN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2018r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017r. (AKTUALIZACJA 19.04.2017r.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017r. (AKTUALIZACJA 04.04.2017r.)

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017r. AKTUALIZACJA 27.01.2017r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r. _12.01.2017r.

 

USŁUGI

Zapytanie cenowe Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice, Bliszczyce, Boboluszki, Głubczyce, Kietrz.. Publikacja 02.02.2015r.

Odpowiedzi na pytania wszyscy wykonawcy 10.02.2015r.

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu cenowym publikacja 18.02.2015r.

Protokół z rozeznania rynku 13.03.2015r.

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i budynków podległych filii : Bliszczyce, Boboluszki, Dzbańce, Głubczyce, Radynia, Kietrz

Protokół rozeznanie rynku 24.07.2014r.

Odpowiedz na pytania wszyscy wykonawcy 23.07.2014

Odpowiedz na pytania 22.04.2014r.

Odpowiedź na pytania_15.07.2014

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej 09.07.2014r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań archeologicznych w robotach budowlanych pt. Instalacja pozyskania energii cieplnej geotermalnej na cele grzewcze co i cwu budynku głównego (zamek) DPS Klisino.

Informacja o wyborze oferty publikacja 17.04.2014

Zapytanie ofertowe badania archeologiczne DPS KLISINO

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na nagranie filmu informacyjno- promocyjnego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Zapytanie ofertowe film DPS KLISINO 24.09.2013

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty – film 27.09.2013r.

ROBOTY BUDOWLANE

REMONT BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2019 30.07.2019r.
Informacja z otwarcia ofert 22.07.2019r.

Ogłoszenie
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10.1.1 BIOS1.
zał. nr 10.1.2 BIOS2.
zał. nr 10.1.3 BIOS3.
zał. nr 10.1.4 BIOS4.
zał. nr 10.1.5 Ifor.1.
zał. nr 10.1.6 Izba.05.19.
zał. nr 10.1.7 mapa
zał. nr 10.1.8 op.tech.9.
zał. nr 10.1.9 op.zag.2.
zał. nr 10.1. 10 Ośw.proj.
zał. nr 10.1.11 P.Zag.aktual.
zał. nr 10.1.12 Rys.1i.
zał. nr 10.1.13 Rys.2.
zał. nr 10.1.14 Rys.2i.
zał. nr 10.1.15 Rys.3.
zał. nr 10.1.16 Rys.3i.
zał. nr 10.1.17 Rys.4.
zał. nr 10.1.18 Rys.5.
zał. nr 10.1.19 Opis Techniczny – PPOŻ
zał. nr 10.1.20 Rys.6.
zał. nr 10.1.21 Rys.7.
zał. nr 10.1.22 Rys.8.
zał. nr 10.1.23 Rys.9.
zal. nr 10.1.24 Rys.10.
zał. nr 10.1.25 Rys.11.
zał. nr 10.1.26 spis treści
zał. nr 10.1.27 STR.tyt.
zał. nr 10.1.28 winda1.
zał. nr 10.1.29 winda2.
zał. nr 10.1.30 winda3.
zał. nr 10.1.31 Wyt.Kons.1
zał. nr 10.1.32 winda4.
zał. nr 10.2.1 izba el.
zał. nr 10.2.2 Op1.
zał. nr 10.2.3 Op2.
zał. nr 10.2.4 Op3.
zał. nr 10.2.5 Op4.
zał. nr 10.2.6 Op5.
zał. nr 10.2.7 Op6.
zał. nr 10.2.8 Ośw. el.
zał. nr 10.2.9 rys.E1.
zał. nr 10.2.10 rys.E2.
zał. nr 10.2.11 rys.E3.
zał. nr 10.2.12 upr.el.1
zał. nr 10.2.13 upr.el.2
zał. nr 10.3.1 izba.05.19.
zał. nr 10.3.2 op. konstr.
zał. nr 10.3.3 Op.geo.
zał. nr 10.3.4 ośw.proj.
zał. nr 10.3.5 rys.01.k.
zał. nr 10.3.6 rys.02.k.
zał. nr 10.3.7 rys.03.k.
zał. nr 10.3.8 rys.04.k.
zał. nr 10.3.9 rys.05.k.
zał. nr 10.3.10 rys.06.k.
zał. nr 10.3.11 rys.07.k.
zał. nr 10.3.12 rys.08.k.
zał. nr 10.3.13 rys.09.k.
zał. nr 10.3.14 rys.010.k.
zał. nr 10.3.15 spis treści.k.
zał. nr 10.3.16 str.tyt.k.
zał. nr 10.3.17 upr.1.
zał. nr 10.3.18 upr.2.

zał. nr 11 PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

REMONT BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert 02.07.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 8-2019
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10.1.1 BIOS1.
zał. nr 10.1.2 BIOS2.
zał. nr 10.1.3 BIOS3.
zał. nr 10.1.4 BIOS4.
zał. nr 10.1.5 Ifor.1.
zał. nr 10.1.6 Izba.05.19.
zał. nr 10.1.7 mapa
zał. nr 10.1.8 op.tech.9.
zał. nr 10.1.9 op.zag.2.
zał. nr 10.1. 10 Ośw.proj.
zał. nr 10.1.11 P.Zag.aktual.
zał. nr 10.1.12 Rys.1i.
zał. nr 10.1.13 Rys.2.
zał. nr 10.1.14 Rys.2i.
zał. nr 10.1.15 Rys.3.
zał. nr 10.1.16 Rys.3i.
zał. nr 10.1.17 Rys.4.
zał. nr 10.1.18 Rys.5.
zał. nr 10.1.19 Opis Techniczny – PPOŻ
zał. nr 10.1.20 Rys.6.
zał. nr 10.1.21 Rys.7.
zał. nr 10.1.22 Rys.8.
zał. nr 10.1.23 Rys.9.
zal. nr 10.1.24 Rys.10.
zał. nr 10.1.25 Rys.11.
zał. nr 10.1.26 spis treści
zał. nr 10.1.27 STR.tyt.
zał. nr 10.1.28 winda1.
zał. nr 10.1.29 winda2.
zał. nr 10.1.30 winda3.
zał. nr 10.1.31 Wyt.Kons.1
zał. nr 10.1.32 winda4.
zał. nr 10.2.1 izba el.
zał. nr 10.2.2 Op1.
zał. nr 10.2.3 Op2.
zał. nr 10.2.4 Op3.
zał. nr 10.2.5 Op4.
zał. nr 10.2.6 Op5.
zał. nr 10.2.7 Op6.
zał. nr 10.2.8 Ośw. el.
zał. nr 10.2.9 rys.E1.
zał. nr 10.2.10 rys.E2.
zał. nr 10.2.11 rys.E3.
zał. nr 10.2.12 upr.el.1
zał. nr 10.2.13 upr.el.2
zał. nr 10.3.1 izba.05.19.
zał. nr 10.3.2 op. konstr.
zał. nr 10.3.3 Op.geo.
zał. nr 10.3.4 ośw.proj.
zał. nr 10.3.5 rys.01.k.
zał. nr 10.3.6 rys.02.k.
zał. nr 10.3.7 rys.03.k.
zał. nr 10.3.8 rys.04.k.
zał. nr 10.3.9 rys.05.k.
zał. nr 10.3.10 rys.06.k.
zał. nr 10.3.11 rys.07.k.
zał. nr 10.3.12 rys.08.k.
zał. nr 10.3.13 rys.09.k.
zał. nr 10.3.14 rys.010.k.
zał. nr 10.3.15 spis treści.k.
zał. nr 10.3.16 str.tyt.k.
zał. nr 10.3.17 upr.1.
zał. nr 10.3.18 upr.2.

zał. nr 11 PRZEDMIAR ROBÓT

Remont windy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 17.04.2019r.

Ogłoszenie
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 STWIOR
zał. nr 11 przedmiar robót

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ W DPS W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH

ZAPYTANIE OFERTOWE 11.08.2017r.
zał. nr 5 BIOZ

zał. nr 5.1 ELEWACJE inwent

zał. nr 5.2 KOLORYSTYKA ELEWACJI

zał. nr 5.3 OPIS DO INWENTARYZACJI

zał. nr 5.4 Opis do projektu Głubczyce

zał. nr 5.5 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA

zał. nr 5.6 PRZEKRÓJ A-A

zał. nr 5.7 PRZEKRÓJ inwent A-A

zał. nr 5.36 STRWiOR Głubczyce – egz 1

zał. nr 5.33 S17

zał. nr 5.32 S16

zał. nr 5.29 S13

zał. nr 5.11 RZUT PARTERU

zał. nr 5.13 RZUT PIĘTRA

zał. nr 5.14 RZUT DACHU

zał. nr 5.16 RZUT PIWNIC

   Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PUBLIKACJA 26.05.2017R.

Informacja z otwarcia ofert 12.05.2017r.

Przedmiar robót zmiana z dnia 04.05.2017R.
SIWZ zmiana 04.05.2017r.

Ogłoszenie_ park zmiana 04.05.2017r.

Odpowiedz na pytanie 04.05.2017r. – WSZYSCY WYKONAWCY

Odpowiedz na pytania – PUBLIKACJA 02.05.2017r.

Ogłoszenie_ park 20.04.2017r.
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4_umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 Przedmiar robót
zał. nr 10 PW Opis Park Klisino Etap IV
zał. nr 10 Rys 1 Kliśino PZT-2017
zał. nr 10 Rys 2 Klisino nasadzenia 2017
zał. nr 10 Rys 3 Klisino inwentaryzacja zieleni 2017
zał. nr 10 Rys 4 Klisino przekroje konstr

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach” OPUBLIKOWANO 05.04.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PUBLIKACJA 05.05.2017r.
Informacja z otwarcia ofert 25.04.2017r.

Odpowiedz na pytanie PUBLIKACJA 20.04.2017r.
Odpowiedz na pytania – PUBLIKACJA 11.04.2017r.

Ogłoszenie_ fotowoltaika
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4_umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 PROJEKT BUDOWLANY – opis
zał. nr 10 PB-E-01-02
zał. nr 10 PB-E-02
zał. nr 10 PB-E-03
zał. nr 10 PB-E-04
zał. nr 10 STWiOR – opis
zał. nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach ”  OPUBLIKOWANO 08.02.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10.03.2017r

Informacja z otwarcia ofert 28.02.2017r.
Odpowiedzi na pytania PUBLIKACJA 14.02.2017r.

Ogłoszenie_inast._sygnalizacji_pożaru

SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie

zał_4_umowa

zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie

STWIOR
Przedmiar
Projekt 2016 ISP
DPS KL Dzbańce ISP-1.Schemat ideowy
DPS KL Dzbańce ISP-2.Piwnica
DPS KL Dzbańce ISP-3.Parter
DPS KL Dzbańce ISP-4.I Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-5.II Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-6.III Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-7.Poddasze
DPS KL Dzbańce ISP-8.Pawilon

 Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 16.11.2016r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15.11.2016r.


Remont pomieszczeń piwnicy Domu Pomocy Społecznej w Klisinie z przeznaczeniem na szatnię

Informacja_o_wyborze_oferty_25.07.2016r
ZP 12_ Zbiorcze zestawienie ofert

OGŁOSZENIE REMONT POMIESZCZEN PIWNICY DPS KLISINO

SIWZ_SZATNIA _Klisino

zał_nr_1

zał_nr_2

zał_3_umowa

zał_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8

zał_nr_9

Metryka projektu cz.1

Metryka projektu cz II

Metryka projektu cz III

Metryka projektu cz IV

DPS Klisino szatnie Przedmiar elektryka

DPS Klisino szatnie Przedmiar bud inst sanit

Decyzja nr 1162016

Detal drzwi zewnętrznych str 58a

Projekt zagos terenu

Rzut piwnic – stan projektowany str 57

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE – ETAP III

Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja_16.06.2015 r.
Zbiorcze zestawienie ofert 05.06.2015r.

odpowiedzi_2_park_publikacja_29.05.2015 r.

odpowiedzi_park_publikacja_26.05.2015 r.

Ogłoszenie_Park_Klisino

SIWZ_Park_Klisino

zał_nr_1

zał_nr_2

zał_3_umowa

zał_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8

zał_nr_9

Opis – gospodarka drzewostanem_park_Klisino_Etap III

Plansza_inwentaryzacji_park_Klisino_Etap III

Nasadzenia uzupełniające_park_Klisino_Etap III

Przedmiar robót_park_Klisino_Etap III

 

 


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013

Liczba odsłon: (1835)

DOSTAWY

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

Ogłoszenie nr sprawy 5_2020
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2020/2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wszyscy wykonawcy
Informacje z otwarcia ofert 27_04_2020r.

Ogłoszenie nr spraw 4_2020
SIWZ dostawa paliw w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
umowa zał. nr 4
zał_nr_5 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2020/2021r.

Informacja o unieważnieniu postępowania 3_2020 15.04.2020
Informacje z otwarcia ofert 14_04_2020r.

Ogłoszenie nr spraw 3_2020
SIWZ dostawa paliw w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
umowa zał. nr 4
zał_nr_5 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2020 R. DO 31 SIERPNIA 2020 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 2-2020

Informacja z otwarcia ofert 02-2020 26.03.2020r.

Ogłoszenie nr sprawy 2_2020
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-XIII 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2020/2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 1_2020
Informacje z otwarcia ofert 17.02.2020r.

Ogłoszenie nr sprawy 1-2020
SIWZ dostawa oleju opałowego w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 R. DO 30 KWIETNIA 2020 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22_2019 09.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 02_12_2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 22_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW I-IV 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr postępowania 21-2019

Informacje z otwarcia ofert 08.11.2019
Ogłoszenie nr sprawy 21-2019
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH W 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę – wzór
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20_2019 02.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 26.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 20-2019
SIWZ Ryby i konsery rybne 2020
zal_nr_1 a
zal nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19_2019 02.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 27.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 19-2019
SIWZ DOSTAWA Produktów mleczarskich w 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18_2019 28.11.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 21.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 18-2019
SIWZ Owoce, warzywa i podobne, mrożonki 2020
zal_nr_1a
zal_1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r. Nr sprawy 17/2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 17-2019
Informacje z otwarcia ofert 14.11.2019.
Ogłoszenie nr sprawy 17-2019
SIWZ dostawa produktów przemiału ziaren w 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 r. Nr sprawy 16/2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTĘPOWANIE NR 16-2019, 15.11.2019r.

Informacje z otwarcia ofert 07.11.2019
Ogłoszenie nr sprawy 16- 2019
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r. Nr sprawy 15/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr postepowania 15-2019

Informacje z otwarcia ofert 13.11.2019.
Ogłoszenie nr sprawy 15-2019
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

 

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R. – 13/2019

Znak sprawy 13_2019 INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD NEGOCJACJI

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R. – nr postępowania 12/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 12_2019 30.07.2019r.
Ogłoszenie
SIWZ
zal_1
zal_nr_2
zał_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert 02.08.2019r. nr sprawy 11_2019

Informacja z otwarcia ofert 02.08.2019r.
Ogłoszenie nr sprawy 11_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o uniewaznieniu postępowania nr 10-2019

Ogłoszenie nr sprawy 10/2019
SIWZ
zal_1
zal_nr_2
zał_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWĘ PIECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13.06.2019R.
Informacja z otwarcia ofert 07.06.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 7-2019
SIWZ DOSTAWA PIECZYWA
zal_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWĘ PIECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6_2019
Informacja z otwarcia ofert 17.05.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 6-2019
SIWZ DOSTAWA PIECZYWA
zal_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA ZIEMNIAKÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 13.05.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 07.05.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 5_2019
SIWZ DOSTAWA ZIEMNIAKÓW
zał_nr 1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2019/2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 12.04.2019r.

Ogłoszenie nr spraw 4_2019
SIWZ dostawa paliw w 2019-2020
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
umowa zał. nr 5
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2019 R. DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Informacja o unieważnieniu postępowania 25.04.2019r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 08.04.2019R.

Informacja z otwarcia ofert 27.03.2019r. KOREKTA
Informacja z otwarcia ofert 27.03.2019r

Ogłoszenie nr sprawy 2_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-XIII 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zał_nr 3
zal_nr 4 umowa
zał_nr_5 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2019/2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 1-2019
SIWZ dostawa oleju opałowego w 2019-2020
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 30 KWIETNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2018
Informacje z otwarcia ofert 03.12.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW I-IV 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_2018
Informacja z otwarcia ofert 27.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 11-2018
SIWZ DOSTAWA Produktów mleczarskich w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2018
Informacja z otwarcia ofert 26.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 10-2018
SIWZ Ryby i konsery rybne 2019
zal_nr_1 a
zal nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2018
Informacja z otwarcia ofert 21_11_2018

Ogłoszenie nr sprawy 9-2018
SIWZ Owoce, warzywa i podobne, mrożonki
zal_nr_1a
zal_1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacia z otwarcia ofert 14.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 8-2018
SIWZ dostawa produktów przemiału ziaren w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 07_2018

Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 7- 2018
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB w 2019r.
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6_2018
Informacja z otwarcia ofert 08.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 6-2018
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH W 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 05_2018
Informacja z otwarcia ofert 07.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 5- 2018
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1a
zal_nr 1b
zal_nr 1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 26_07_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 4_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2018
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zał_nr 3
zal_nr 4 umowa
zał_nr_5 grupa kapitałowa

 

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert 23.04.2018r.
Ogłoszenie paliwa
SIWZ DOSTAW PALIW
zał_nr_1
zał_nr_2
zał_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
umowa zał. nr 5
zał_nr_6 grupa kapitałowa

 

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WSZYSCY WYKONAWCY

Informacje z otwarcia ofert 28_03_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 2_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-VIII
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zal_nr 5 umowa na dostawę – wzór
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert 26.02.2018r.

Ogłoszenie dostawa oleju opałowego
SIWZ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r. nr sprawy 16_2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.12.2017R.
Informacja z otwarcia ofert 19.12.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 16_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 30 KWIETNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11.12.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.12.2017

Ogłoszenie owoce warzywa nr sprawy 15_2017
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW
zal_nr_1a, 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZNAK SPRAWY 14_2017
Informacje z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Ogłoszenie znak sprawy 14_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW W 2018R.
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30.11.2017
Informacje z otwarcia ofert 28.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 13_2017
SIWZ RYBY I KONSERWY
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR. POSTĘPOWANIA12_2017
Informacje z otwarcia ofert 21.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2017
SIWZ OWOCE WARZYWA MROŻONKI
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR POSTĘPPOWANIA 11_2017
Informacje z otwarcia ofert 15.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 11_2017
SIWZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 20.11.2017r.
Informacje z otwarcia ofert 14.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 10_2017
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY I DRÓB
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 08_11_2017r.

Ogłoszenie dostawa jaj spożywczych
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 07_11_2017r.

Pismo -zmiana SIWZ 03.11.2017r.
Ogłoszenie nr sprawy 8_2017 zmiana 03.11.2017r.
SIWZ RÓZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE zmiana 03.11.2017r.
zal_nr_1c zmiana 03.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 8_2017
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 25.07.2017r.

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 26.04.2017r.


DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE IBLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 SIERPNIA 2017 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert PUBLIKACJA 03.04.2017r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.03.2017


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013

Liczba odsłon: (1138)