«

»

USŁUGI

Zapytanie cenowe Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia Branice, Bliszczyce, Boboluszki, Głubczyce, Kietrz.. Publikacja 02.02.2015r.

Odpowiedzi na pytania wszyscy wykonawcy 10.02.2015r.

Zbiorcze zestawienie ofert w zapytaniu cenowym publikacja 18.02.2015r.

Protokół z rozeznania rynku 13.03.2015r.

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i budynków podległych filii : Bliszczyce, Boboluszki, Dzbańce, Głubczyce, Radynia, Kietrz

Protokół rozeznanie rynku 24.07.2014r.

Odpowiedz na pytania wszyscy wykonawcy 23.07.2014

Odpowiedz na pytania 22.04.2014r.

Odpowiedź na pytania_15.07.2014

Zapytanie cenowe na wykonanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej 09.07.2014r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań archeologicznych w robotach budowlanych pt. Instalacja pozyskania energii cieplnej geotermalnej na cele grzewcze co i cwu budynku głównego (zamek) DPS Klisino.

Informacja o wyborze oferty publikacja 17.04.2014

Zapytanie ofertowe badania archeologiczne DPS KLISINO

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na nagranie filmu informacyjno- promocyjnego z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013

Zapytanie ofertowe film DPS KLISINO 24.09.2013

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Informacja o wyborze oferty – film 27.09.2013r.