»

DOSTAWY

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2019/2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 1-2019
SIWZ dostawa oleju opałowego w 2019-2020
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 30 KWIETNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2018
Informacje z otwarcia ofert 03.12.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW I-IV 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_2018
Informacja z otwarcia ofert 27.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 11-2018
SIWZ DOSTAWA Produktów mleczarskich w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2018
Informacja z otwarcia ofert 26.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 10-2018
SIWZ Ryby i konsery rybne 2019
zal_nr_1 a
zal nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2018
Informacja z otwarcia ofert 21_11_2018

Ogłoszenie nr sprawy 9-2018
SIWZ Owoce, warzywa i podobne, mrożonki
zal_nr_1a
zal_1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacia z otwarcia ofert 14.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 8-2018
SIWZ dostawa produktów przemiału ziaren w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 07_2018

Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 7- 2018
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB w 2019r.
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6_2018
Informacja z otwarcia ofert 08.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 6-2018
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH W 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 05_2018
Informacja z otwarcia ofert 07.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 5- 2018
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1a
zal_nr 1b
zal_nr 1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 26_07_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 4_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2018
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zał_nr 3
zal_nr 4 umowa
zał_nr_5 grupa kapitałowa

 

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert 23.04.2018r.
Ogłoszenie paliwa
SIWZ DOSTAW PALIW
zał_nr_1
zał_nr_2
zał_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
umowa zał. nr 5
zał_nr_6 grupa kapitałowa

 

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WSZYSCY WYKONAWCY

Informacje z otwarcia ofert 28_03_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 2_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-VIII
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zal_nr 5 umowa na dostawę – wzór
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert 26.02.2018r.

Ogłoszenie dostawa oleju opałowego
SIWZ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r. nr sprawy 16_2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.12.2017R.
Informacja z otwarcia ofert 19.12.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 16_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 30 KWIETNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11.12.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.12.2017

Ogłoszenie owoce warzywa nr sprawy 15_2017
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW
zal_nr_1a, 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZNAK SPRAWY 14_2017
Informacje z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Ogłoszenie znak sprawy 14_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW W 2018R.
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30.11.2017
Informacje z otwarcia ofert 28.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 13_2017
SIWZ RYBY I KONSERWY
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR. POSTĘPOWANIA12_2017
Informacje z otwarcia ofert 21.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2017
SIWZ OWOCE WARZYWA MROŻONKI
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR POSTĘPPOWANIA 11_2017
Informacje z otwarcia ofert 15.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 11_2017
SIWZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 20.11.2017r.
Informacje z otwarcia ofert 14.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 10_2017
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY I DRÓB
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 08_11_2017r.

Ogłoszenie dostawa jaj spożywczych
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 07_11_2017r.

Pismo -zmiana SIWZ 03.11.2017r.
Ogłoszenie nr sprawy 8_2017 zmiana 03.11.2017r.
SIWZ RÓZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE zmiana 03.11.2017r.
zal_nr_1c zmiana 03.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 8_2017
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 25.07.2017r.

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 26.04.2017r.


DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE IBLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 SIERPNIA 2017 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert PUBLIKACJA 03.04.2017r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.03.2017


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013

Liczba odsłon: (868)