»

DOSTAWY

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R.

WSZYSCY WYKONAWCY Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetarg nr 5_2020. 19.08.2020r.
Informacje z otwarcia ofert 31.07.2020r.

Ogłoszenie nr sprawy 5_2020
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2020/2021r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – wszyscy wykonawcy
Informacje z otwarcia ofert 27_04_2020r.

Ogłoszenie nr spraw 4_2020
SIWZ dostawa paliw w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
umowa zał. nr 4
zał_nr_5 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2020/2021r.

Informacja o unieważnieniu postępowania 3_2020 15.04.2020
Informacje z otwarcia ofert 14_04_2020r.

Ogłoszenie nr spraw 3_2020
SIWZ dostawa paliw w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
umowa zał. nr 4
zał_nr_5 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2020 R. DO 31 SIERPNIA 2020 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy 2-2020

Informacja z otwarcia ofert 02-2020 26.03.2020r.

Ogłoszenie nr sprawy 2_2020
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-XIII 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2020/2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 1_2020
Informacje z otwarcia ofert 17.02.2020r.

Ogłoszenie nr sprawy 1-2020
SIWZ dostawa oleju opałowego w 2020-2021
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 R. DO 30 KWIETNIA 2020 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22_2019 09.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 02_12_2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 22_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW I-IV 2020
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr postępowania 21-2019

Informacje z otwarcia ofert 08.11.2019
Ogłoszenie nr sprawy 21-2019
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH W 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę – wzór
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20_2019 02.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 26.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 20-2019
SIWZ Ryby i konsery rybne 2020
zal_nr_1 a
zal nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 19_2019 02.12.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 27.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 19-2019
SIWZ DOSTAWA Produktów mleczarskich w 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18_2019 28.11.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 21.11.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 18-2019
SIWZ Owoce, warzywa i podobne, mrożonki 2020
zal_nr_1a
zal_1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r. Nr sprawy 17/2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr sprawy 17-2019
Informacje z otwarcia ofert 14.11.2019.
Ogłoszenie nr sprawy 17-2019
SIWZ dostawa produktów przemiału ziaren w 2020r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 r. Nr sprawy 16/2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY POSTĘPOWANIE NR 16-2019, 15.11.2019r.

Informacje z otwarcia ofert 07.11.2019
Ogłoszenie nr sprawy 16- 2019
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2020r. Nr sprawy 15/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr postepowania 15-2019

Informacje z otwarcia ofert 13.11.2019.
Ogłoszenie nr sprawy 15-2019
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

 

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R. – 13/2019

Znak sprawy 13_2019 INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD NEGOCJACJI

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R. – nr postępowania 12/2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 12_2019 30.07.2019r.
Ogłoszenie
SIWZ
zal_1
zal_nr_2
zał_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje z otwarcia ofert 02.08.2019r. nr sprawy 11_2019

Informacja z otwarcia ofert 02.08.2019r.
Ogłoszenie nr sprawy 11_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /GŁUBCZYCE, RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BRANICE, KIETRZ I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO  31 GRUDNIA 2019 R.

Informacja o uniewaznieniu postępowania nr 10-2019

Ogłoszenie nr sprawy 10/2019
SIWZ
zal_1
zal_nr_2
zał_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWĘ PIECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 13.06.2019R.
Informacja z otwarcia ofert 07.06.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 7-2019
SIWZ DOSTAWA PIECZYWA
zal_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWĘ PIECZYWA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6_2019
Informacja z otwarcia ofert 17.05.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 6-2019
SIWZ DOSTAWA PIECZYWA
zal_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA ZIEMNIAKÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE  DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 13.05.2019r.
Informacje z otwarcia ofert 07.05.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 5_2019
SIWZ DOSTAWA ZIEMNIAKÓW
zał_nr 1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2019/2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 12.04.2019r.

Ogłoszenie nr spraw 4_2019
SIWZ dostawa paliw w 2019-2020
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
umowa zał. nr 5
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2019 R. DO 31 SIERPNIA 2019 R.

Informacja o unieważnieniu postępowania 25.04.2019r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 08.04.2019R.

Informacja z otwarcia ofert 27.03.2019r. KOREKTA
Informacja z otwarcia ofert 27.03.2019r

Ogłoszenie nr sprawy 2_2019
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-XIII 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zał_nr 3
zal_nr 4 umowa
zał_nr_5 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2019/2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja z otwarcia ofert 12.02.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 1-2019
SIWZ dostawa oleju opałowego w 2019-2020
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 30 KWIETNIA 2019 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_2018
Informacje z otwarcia ofert 03.12.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW I-IV 2019
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11_2018
Informacja z otwarcia ofert 27.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 11-2018
SIWZ DOSTAWA Produktów mleczarskich w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_2018
Informacja z otwarcia ofert 26.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 10-2018
SIWZ Ryby i konsery rybne 2019
zal_nr_1 a
zal nr 1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2018
Informacja z otwarcia ofert 21_11_2018

Ogłoszenie nr sprawy 9-2018
SIWZ Owoce, warzywa i podobne, mrożonki
zal_nr_1a
zal_1b
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacia z otwarcia ofert 14.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 8-2018
SIWZ dostawa produktów przemiału ziaren w 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 07_2018

Informacja z otwarcia ofert 13.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 7- 2018
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB w 2019r.
zal_nr_1a
zal_1b
zal_1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2019 r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6_2018
Informacja z otwarcia ofert 08.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 6-2018
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH W 2019r.
zal_nr_1
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 05_2018
Informacja z otwarcia ofert 07.11.2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 5- 2018
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1a
zal_nr 1b
zal_nr 1c
zal_nr_2
zal_nr 3 umowa na dostawę
zał_nr_4 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2018 R. DO 31 GRUDNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 26_07_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 4_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW IX-XII 2018
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
zał_nr 3
zal_nr 4 umowa
zał_nr_5 grupa kapitałowa

 

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert 23.04.2018r.
Ogłoszenie paliwa
SIWZ DOSTAW PALIW
zał_nr_1
zał_nr_2
zał_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
umowa zał. nr 5
zał_nr_6 grupa kapitałowa

 

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 MAJA 2018 R. DO 31 SIERPNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WSZYSCY WYKONAWCY

Informacje z otwarcia ofert 28_03_2018r.

Ogłoszenie nr sprawy 2_2018
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW V-VIII
zał_nr 1a
zał_nr 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zal_nr 5 umowa na dostawę – wzór
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2018/2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert 26.02.2018r.

Ogłoszenie dostawa oleju opałowego
SIWZ DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r. nr sprawy 16_2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 21.12.2017R.
Informacja z otwarcia ofert 19.12.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 16_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2018 R. DO 30 KWIETNIA 2018 R.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 11.12.2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 05.12.2017

Ogłoszenie owoce warzywa nr sprawy 15_2017
SIWZ DOSTAW WARZYW I OWOCÓW
zal_nr_1a, 1b
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZNAK SPRAWY 14_2017
Informacje z otwarcia ofert 29.11.2017r.

Ogłoszenie znak sprawy 14_2017
SIWZ DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW W 2018R.
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RYB PRZETWORZONYCH I KONSERWOWANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 30.11.2017
Informacje z otwarcia ofert 28.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 13_2017
SIWZ RYBY I KONSERWY
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR. POSTĘPOWANIA12_2017
Informacje z otwarcia ofert 21.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 12_2017
SIWZ OWOCE WARZYWA MROŻONKI
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZIAREN DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR POSTĘPPOWANIA 11_2017
Informacje z otwarcia ofert 15.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 11_2017
SIWZ PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIAREN
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA MIĘSA, WĘDLIN I DROBIU DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 20.11.2017r.
Informacje z otwarcia ofert 14.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 10_2017
SIWZ MIĘSO, WĘDLINY I DRÓB
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2018 r

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 08_11_2017r.

Ogłoszenie dostawa jaj spożywczych
SIWZ DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 r.

Informacja o wyborze oferty
Informacje z otwarcia ofert 07_11_2017r.

Pismo -zmiana SIWZ 03.11.2017r.
Ogłoszenie nr sprawy 8_2017 zmiana 03.11.2017r.
SIWZ RÓZNE PRODUKTY SPOŻYWCZE zmiana 03.11.2017r.
zal_nr_1c zmiana 03.11.2017r.

Ogłoszenie nr sprawy 8_2017
SIWZ RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
zal_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał. nr 4
zał_5 umowa
zał_nr_6 grupa kapitałowa

DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 01 WRZEŚNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 25.07.2017r.

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PUBLIKACJA 26.04.2017r.


DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE IBLISZCZYCE/ W OKRESIE OD 1 MAJA DO 31 SIERPNIA 2017 R.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert PUBLIKACJA 03.04.2017r.

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE, BLISZCZYCE I GŁUBCZYCE/ W 2017/2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 02.03.2017


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013

Liczba odsłon: (1199)