«

»

ROBOTY BUDOWLANE

REMONT BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9_2019 30.07.2019r.
Informacja z otwarcia ofert 22.07.2019r.

Ogłoszenie
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10.1.1 BIOS1.
zał. nr 10.1.2 BIOS2.
zał. nr 10.1.3 BIOS3.
zał. nr 10.1.4 BIOS4.
zał. nr 10.1.5 Ifor.1.
zał. nr 10.1.6 Izba.05.19.
zał. nr 10.1.7 mapa
zał. nr 10.1.8 op.tech.9.
zał. nr 10.1.9 op.zag.2.
zał. nr 10.1. 10 Ośw.proj.
zał. nr 10.1.11 P.Zag.aktual.
zał. nr 10.1.12 Rys.1i.
zał. nr 10.1.13 Rys.2.
zał. nr 10.1.14 Rys.2i.
zał. nr 10.1.15 Rys.3.
zał. nr 10.1.16 Rys.3i.
zał. nr 10.1.17 Rys.4.
zał. nr 10.1.18 Rys.5.
zał. nr 10.1.19 Opis Techniczny – PPOŻ
zał. nr 10.1.20 Rys.6.
zał. nr 10.1.21 Rys.7.
zał. nr 10.1.22 Rys.8.
zał. nr 10.1.23 Rys.9.
zal. nr 10.1.24 Rys.10.
zał. nr 10.1.25 Rys.11.
zał. nr 10.1.26 spis treści
zał. nr 10.1.27 STR.tyt.
zał. nr 10.1.28 winda1.
zał. nr 10.1.29 winda2.
zał. nr 10.1.30 winda3.
zał. nr 10.1.31 Wyt.Kons.1
zał. nr 10.1.32 winda4.
zał. nr 10.2.1 izba el.
zał. nr 10.2.2 Op1.
zał. nr 10.2.3 Op2.
zał. nr 10.2.4 Op3.
zał. nr 10.2.5 Op4.
zał. nr 10.2.6 Op5.
zał. nr 10.2.7 Op6.
zał. nr 10.2.8 Ośw. el.
zał. nr 10.2.9 rys.E1.
zał. nr 10.2.10 rys.E2.
zał. nr 10.2.11 rys.E3.
zał. nr 10.2.12 upr.el.1
zał. nr 10.2.13 upr.el.2
zał. nr 10.3.1 izba.05.19.
zał. nr 10.3.2 op. konstr.
zał. nr 10.3.3 Op.geo.
zał. nr 10.3.4 ośw.proj.
zał. nr 10.3.5 rys.01.k.
zał. nr 10.3.6 rys.02.k.
zał. nr 10.3.7 rys.03.k.
zał. nr 10.3.8 rys.04.k.
zał. nr 10.3.9 rys.05.k.
zał. nr 10.3.10 rys.06.k.
zał. nr 10.3.11 rys.07.k.
zał. nr 10.3.12 rys.08.k.
zał. nr 10.3.13 rys.09.k.
zał. nr 10.3.14 rys.010.k.
zał. nr 10.3.15 spis treści.k.
zał. nr 10.3.16 str.tyt.k.
zał. nr 10.3.17 upr.1.
zał. nr 10.3.18 upr.2.

zał. nr 11 PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

REMONT BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja z otwarcia ofert 02.07.2019r.

Ogłoszenie nr sprawy 8-2019
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10.1.1 BIOS1.
zał. nr 10.1.2 BIOS2.
zał. nr 10.1.3 BIOS3.
zał. nr 10.1.4 BIOS4.
zał. nr 10.1.5 Ifor.1.
zał. nr 10.1.6 Izba.05.19.
zał. nr 10.1.7 mapa
zał. nr 10.1.8 op.tech.9.
zał. nr 10.1.9 op.zag.2.
zał. nr 10.1. 10 Ośw.proj.
zał. nr 10.1.11 P.Zag.aktual.
zał. nr 10.1.12 Rys.1i.
zał. nr 10.1.13 Rys.2.
zał. nr 10.1.14 Rys.2i.
zał. nr 10.1.15 Rys.3.
zał. nr 10.1.16 Rys.3i.
zał. nr 10.1.17 Rys.4.
zał. nr 10.1.18 Rys.5.
zał. nr 10.1.19 Opis Techniczny – PPOŻ
zał. nr 10.1.20 Rys.6.
zał. nr 10.1.21 Rys.7.
zał. nr 10.1.22 Rys.8.
zał. nr 10.1.23 Rys.9.
zal. nr 10.1.24 Rys.10.
zał. nr 10.1.25 Rys.11.
zał. nr 10.1.26 spis treści
zał. nr 10.1.27 STR.tyt.
zał. nr 10.1.28 winda1.
zał. nr 10.1.29 winda2.
zał. nr 10.1.30 winda3.
zał. nr 10.1.31 Wyt.Kons.1
zał. nr 10.1.32 winda4.
zał. nr 10.2.1 izba el.
zał. nr 10.2.2 Op1.
zał. nr 10.2.3 Op2.
zał. nr 10.2.4 Op3.
zał. nr 10.2.5 Op4.
zał. nr 10.2.6 Op5.
zał. nr 10.2.7 Op6.
zał. nr 10.2.8 Ośw. el.
zał. nr 10.2.9 rys.E1.
zał. nr 10.2.10 rys.E2.
zał. nr 10.2.11 rys.E3.
zał. nr 10.2.12 upr.el.1
zał. nr 10.2.13 upr.el.2
zał. nr 10.3.1 izba.05.19.
zał. nr 10.3.2 op. konstr.
zał. nr 10.3.3 Op.geo.
zał. nr 10.3.4 ośw.proj.
zał. nr 10.3.5 rys.01.k.
zał. nr 10.3.6 rys.02.k.
zał. nr 10.3.7 rys.03.k.
zał. nr 10.3.8 rys.04.k.
zał. nr 10.3.9 rys.05.k.
zał. nr 10.3.10 rys.06.k.
zał. nr 10.3.11 rys.07.k.
zał. nr 10.3.12 rys.08.k.
zał. nr 10.3.13 rys.09.k.
zał. nr 10.3.14 rys.010.k.
zał. nr 10.3.15 spis treści.k.
zał. nr 10.3.16 str.tyt.k.
zał. nr 10.3.17 upr.1.
zał. nr 10.3.18 upr.2.

zał. nr 11 PRZEDMIAR ROBÓT

Remont windy z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacje z otwarcia ofert 17.04.2019r.

Ogłoszenie
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4 umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 STWIOR
zał. nr 11 przedmiar robót

ZAPYTANIE OFERTOWE WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ W DPS W KLISINIE FILIA W GŁUBCZYCACH

ZAPYTANIE OFERTOWE 11.08.2017r.
zał. nr 5 BIOZ

zał. nr 5.1 ELEWACJE inwent

zał. nr 5.2 KOLORYSTYKA ELEWACJI

zał. nr 5.3 OPIS DO INWENTARYZACJI

zał. nr 5.4 Opis do projektu Głubczyce

zał. nr 5.5 OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA

zał. nr 5.6 PRZEKRÓJ A-A

zał. nr 5.7 PRZEKRÓJ inwent A-A

zał. nr 5.36 STRWiOR Głubczyce – egz 1

zał. nr 5.33 S17

zał. nr 5.32 S16

zał. nr 5.29 S13

zał. nr 5.11 RZUT PARTERU

zał. nr 5.13 RZUT PIĘTRA

zał. nr 5.14 RZUT DACHU

zał. nr 5.16 RZUT PIWNIC

   Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PUBLIKACJA 26.05.2017R.

Informacja z otwarcia ofert 12.05.2017r.

Przedmiar robót zmiana z dnia 04.05.2017R.
SIWZ zmiana 04.05.2017r.

Ogłoszenie_ park zmiana 04.05.2017r.

Odpowiedz na pytanie 04.05.2017r. – WSZYSCY WYKONAWCY

Odpowiedz na pytania – PUBLIKACJA 02.05.2017r.

Ogłoszenie_ park 20.04.2017r.
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4_umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 Przedmiar robót
zał. nr 10 PW Opis Park Klisino Etap IV
zał. nr 10 Rys 1 Kliśino PZT-2017
zał. nr 10 Rys 2 Klisino nasadzenia 2017
zał. nr 10 Rys 3 Klisino inwentaryzacja zieleni 2017
zał. nr 10 Rys 4 Klisino przekroje konstr

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach” OPUBLIKOWANO 05.04.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PUBLIKACJA 05.05.2017r.
Informacja z otwarcia ofert 25.04.2017r.

Odpowiedz na pytanie PUBLIKACJA 20.04.2017r.
Odpowiedz na pytania – PUBLIKACJA 11.04.2017r.

Ogłoszenie_ fotowoltaika
SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie
zał_4_umowa
zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie
zał. nr 10 PROJEKT BUDOWLANY – opis
zał. nr 10 PB-E-01-02
zał. nr 10 PB-E-02
zał. nr 10 PB-E-03
zał. nr 10 PB-E-04
zał. nr 10 STWiOR – opis
zał. nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach ”  OPUBLIKOWANO 08.02.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 10.03.2017r

Informacja z otwarcia ofert 28.02.2017r.
Odpowiedzi na pytania PUBLIKACJA 14.02.2017r.

Ogłoszenie_inast._sygnalizacji_pożaru

SIWZ
zał_nr_1
zal_nr_2
Zal_nr_3_oświadczenie

zał_4_umowa

zał_ nr_5
zał_nr_6
zał_nr_7
zał_nr_8 grupa kapitałowa
zał. nr 9 oświadczenie

STWIOR
Przedmiar
Projekt 2016 ISP
DPS KL Dzbańce ISP-1.Schemat ideowy
DPS KL Dzbańce ISP-2.Piwnica
DPS KL Dzbańce ISP-3.Parter
DPS KL Dzbańce ISP-4.I Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-5.II Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-6.III Piętro
DPS KL Dzbańce ISP-7.Poddasze
DPS KL Dzbańce ISP-8.Pawilon

 Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Dzbańcach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 16.11.2016r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 15.11.2016r.


Remont pomieszczeń piwnicy Domu Pomocy Społecznej w Klisinie z przeznaczeniem na szatnię

Informacja_o_wyborze_oferty_25.07.2016r
ZP 12_ Zbiorcze zestawienie ofert

OGŁOSZENIE REMONT POMIESZCZEN PIWNICY DPS KLISINO

SIWZ_SZATNIA _Klisino

zał_nr_1

zał_nr_2

zał_3_umowa

zał_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8

zał_nr_9

Metryka projektu cz.1

Metryka projektu cz II

Metryka projektu cz III

Metryka projektu cz IV

DPS Klisino szatnie Przedmiar elektryka

DPS Klisino szatnie Przedmiar bud inst sanit

Decyzja nr 1162016

Detal drzwi zewnętrznych str 58a

Projekt zagos terenu

Rzut piwnic – stan projektowany str 57

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE – ETAP III

Informacja_o wyborze najkorzystniejszej oferty_publikacja_16.06.2015 r.
Zbiorcze zestawienie ofert 05.06.2015r.

odpowiedzi_2_park_publikacja_29.05.2015 r.

odpowiedzi_park_publikacja_26.05.2015 r.

Ogłoszenie_Park_Klisino

SIWZ_Park_Klisino

zał_nr_1

zał_nr_2

zał_3_umowa

zał_nr_4_oświadczenie

zał_ nr_5

zał_nr_6

zał_ nr_7

zał_nr_8

zał_nr_9

Opis – gospodarka drzewostanem_park_Klisino_Etap III

Plansza_inwentaryzacji_park_Klisino_Etap III

Nasadzenia uzupełniające_park_Klisino_Etap III

Przedmiar robót_park_Klisino_Etap III

 

 


Informacje o stronie

Wytworzył Redaktor Data 30.06.2013
Wprowadził Administrator Data 30.06.2013

Liczba odsłon: (1894)