«

»

Ogłoszenie 1

Wykonanie prac konserwatorskich w zabytkowym parku w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie”

Zapytanie ofertowe – prace konserwatorskie park w Klisinie
zał. nr 1 Formularz oferty
zał. nr 2 RODO
zał. nr 3 – pozwolenie konserwatora nr 262, 263
zał. nr 4 – projekt
zał. nr 5 – przedmiar robót

Wykonanie projektów budowlanych instalacji fotowoltaicznej dla zabezpieczenia potrzeb energetycznych budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, Klisino 100 i budynków podległych filii : Bliszczyce, Boboluszki”.

Zapytanie ofertowe – wykonanie projektów budowlanych instalacji fotowoltaicznych

 

 

Informacja o zużytym składniku majątku ruchomego 02.06.2014

Ogłoszenie – przetarg na zbycie pojazdu Renault Kangoo ODD 4207, 02.06.2014r.

Ogłoszenie II przetarg zbycie samochodu Renault Kangoo ODD 4207,  23.06.2014r.

Protokół – zbycie pojazdu Renault Kangoo ODD 4207

Zdjęcie nr 1. Renault Kangoo ODD 4207

Zdjęcie nr 2. Renault Kangoo ODD 4207

Zdjęcie nr 3. Renault Kangoo ODD 4207

Zdjęcie nr 4. Renault Kangoo ODD 4207

Zdjęcie nr 5. Renault Kangoo ODD 4207